Verschillende soorten cellen: oefenen met de stof

Je kan planten van dieren onderscheiden door naar ze te kijken. Maar je kan ze ook onder de microscoop onderscheiden zonder eerst te weten wat je naar kijkt. Dat is omdat ze verschillende soorten cellen hebben.

Ik zet 4 microscopen voor je neer. Elke microscoop heeft 1 van de volgende soorten cellen: een dierlijke cel, een plantaardige cel, een schimmel, of een bacterie. Je weet niet in welke volgorde de microscopen zitten.

Je gaat elke microscoop langs. Je maakt een schematische tekening van elke cel. Dit is wat je tekent.

verschillende soorten cellen
De schematische tekening van de cellen in elke van de 4 microscopen

Vraag: Leg uit met behulp van de verschillende cel onderdelen, welke soort cel er in elke microscoop is.

Schrijf je antwoord op een papier voordat je naar het antwoord kijkt. Zo ben je zeker of je antwoord klopt. Als je het in je hoofd gaat beantwoorden kun je tegen jezelf gaan liegen (“ja, dat bedoelde ik”).

Het antwoord dat ik aanbied is een modelantwoord. Je hoef niet woord per woord hetzelfde te hebben. Je moet in eigen woorden hetzelfde idee kunnen overbrengen.


Antwoord

Je kan de verschillende soorten cellen makkelijk van elkaar onderscheiden. Er zijn 6 onderdelen dat de cellen kunnen hebben: celkern, cytoplasma, celmembraan, celwand, vacuole en bladgroenkorrels. Hieronder zie je een tabel van de onderdelen die elk soort cel wel en niet heeft.

Onderdelen Dier Plant Schimmel Bacterie
Celkern Ja Ja Ja
Cytoplasma Ja Ja Ja Ja
Celmembraan Ja Ja Ja Ja
Celwand Ja Ja Ja
Vacuole Ja Ja
Bladgroenkorrels Ja

Elke cel heeft dus een verschillende combinatie van onderdelen.

Alle cellen hebben cytoplasma en celmembraan.

Dus in microscoop 1 zit een bacterie omdat je geen celkern ziet. Bacteriƫn zijn de enige van de 4 die geen celkern hebben.

In microscoop 2 zit een dierlijke cel omdat je geen celwand ziet. Dierlijke cellen zijn de enige van de 4 die geen celwand hebben.

Dus nu moet je nog kiezen tussen een plantaardige cel en een schimmel. Beide hebben een celkern, een celmembraan, cytoplasma en een vacuole. Maar bladgroenkorrels vind je alleen in plantaardige cellen.

In microscoop 3 zit een schimmel omdat die geen bladgroenkorrels heeft.

En in microscoop 4 zit een plantaardige cel omdat die wel bladgroenkorrels heeft.


Rita Borba
Author: Rita Borba